30 biểu thức chính quy mà lập trình viên web nên biết

1. Độ mạnh của mật khẩu

2. Mã màu Hex

3. Xác thực địa chỉ Email

4. Địa chỉ IPv4

5. Địa chỉ IPv6

6. Dấu phân cách hàng nghìn

7. Thêm HTTP vào trước liên kết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s