MES ( Manufacturing Execution System)

Khi hoạch định sản xuất, cần một phương pháp để chuyển đổi các dữ liệu đầu vào từ hệ thống kế hoạch thành thứ ngôn ngữ phù hợp cho tầng sản xuất và các tài nguyên cần có để thực thi kế hoạch. Giải quyết vấn đề trên chính là cốt lõi của hệ thống quản lý sản xuất, viết tắt là MES (Manufacturing Execution Systems). MES kết nối tầng quản lý và tầng sản xuất, giúp cho việc quản lý sản xuất của doanh nghiệp trở nên thuận tiện hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn.

MES là các hệ thống tính toán, lưu trữ được dùng trong sản xuất, có thể cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời cho người ra quyết định sản xuất về nguồn lực, trạng thái hiện tại của lớp sản xuất, từ đó có thể tối ưu để tăng đầu ra sản xuất

mes1
Mô hình sản xuất theo chuẩn ANSI/ISA 95 (nguồn ATOS)

MES đảm trách thực hiện sản xuất theo kế hoạch, tạo ra các sản phẩm theo đúng công thức sản xuất (Bill of Materials), thực hiện chính xác các bước trong mỗi giai đoạn sản xuất của từng loại hàng hóa. Nó lặp đi lặp lại quá trình này cho tới khi một sản phẩm cụ thể nào đó được hoàn thành.

Phần mềm MES thực hiện các kế hoạch đã được xác lập trước bởi phần mềm hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP). Các chức năng chính của phần mềm MES bao gồm: quản lý định hình sản phẩm (công thức lắp ráp/chế biến, bill of materials), lập kế hoạch thực hiện sản xuất, quản lý tài nguyên sản xuất (máy móc, thiết bị, năng lực…), điều phối nguồn lực và công cụ sản xuất (production/work order), báo cáo tiến độ sản xuất (work-in-progress), theo dõi lô hàng sản xuất, kiểm soát chất lượng, phân tích điều hành…

Các chức năng cơ bản của hệ thống MES
Các chức năng cơ bản của hệ thống MES

Ref:

http://automation.net.vn/Cong-nghe-Ung-dung/MES-va-qua-trinh-san-xuat.html

http://tuvanphanmem.vn/mes-phan-mem-dieu-hanh-san-xuat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s