thiết bị trình chiếu 3D bằng điện thoại chỉ trong 5 phút với 1 tờ mica

Bước 1:

Chuẩn bị các vật dụng này nhé! Giấy mica trong suốt, bút, băng dính, giấy tập kẻ ô, thước, kéo…

Bước 2:

Giờ thì hãy vẽ hình thang trên giấy nhé! Hình thang kích cỡ như sau: đáy lớn dài 6cm, đáy nhỏ dài 1 cm, chiều cao là 4cm

Bước 3:

Cắt rời hình thang ở giấy và đặt vào giấy mica. Bạn sẽ cắt 4 hình thang mica có kích cỡ như trên

Bước 4:

Dùng băng dính dán 4 hình thang mica lại với nhau – tạo thành hình khối như kim tự tháp.

http://kenh14.vn/made-by-me/tu-che-thiet-bi-trinh-chieu-3d-bang-dien-thoai-chi-trong-5-phut-voi-1-to-mica-20160217120214937.chn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s