Payment

Mã zip code tp hcm (từ năm 2016 là 6 chữ  số): 700000

Mã swift code Vietcombank – Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam
Tên giao dịch viết tắt: Vietcombank
Tên giao dịch quốc tế: Bank for Foreign Trade of Vietnam
Mã Swift Code: BFTVVNVX

ref:

http://www.hoangcongthang.com/2014/05/swift-code-la-gi-ma-swift-code-cua-cac-ngan-hang.html

http://www.hotforexvietnam.vn/2015/06/ma-zip-postal-code-6-so-moi-cua-cac-tinh-viet-nam-2015.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s